1. علی
    0 0

    زیاد دیده شده که افراد هنگام تجربه کردن احساس شادی زیاد و تحریک شدن به شکلهای مختلف به سکسه می‌افتند، در خیلی از افراد خنده شدید شروع سکسکه هست

    پاسخ

فیلدهای اجباری با * مشخص شده اند